сите категории
Продавач
Професионален логистички продавач/ Нашите сервисни тимови

Имаме професионален тим за продажба кој ви дава услуга за товар, тие се способни да решаваат проблеми и да разговараат со клиентите